محصولات جذاب با شادخودرو
محصولات
9 litتك سيلندر ، چهارزمانه ، هواخنكگیربکس دستی 5 دنده و انتقال قدرت به چرخ عقب توسطزنجیرو چرخ زنجیرجلو:"18-2.5/عقب: "17-3.0013/48 N.M1 اگزوز (1 راهه)
شروع به تایپ کردن برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید.